keskiviikko 30. elokuuta 2017

Täält tullan taas

 Täsä olla olttu hiuka hiljaksilla, ku oli toi suvi ja siin o sit vaika mitä merkilist toimittamist. Sremmose voi hyvi sanno, et aika mukavasten täsä ollam pärjäskeltty. ukko olem pitänys sil taval liikkel, et aamuspäivisi ainakin käyrä hiuka lenkil. Hoksasi yhre hyväå jutu. Ain ku olla jossa emmoses paikas, et ei ol mittä sopiva paikka, mihe Ukko istuis, ni mää istu ja harttaste. Sit ku se ruppe hermostuma, ni mää lähren taas menemä ja hiuka eri päin ku Ukko meina,. Ja ihmisil hauka ku Ukko selittä, et mennän tämp päi ja tul nys siält ja kaikki semmost. Mää sit menen ku se sano, et mää jouru syli. Ei siin muute mittä, mut em mä ymmärrä, et mitä merkilist se syä, ku sen henki haise ain aika kummalliselt. Täsä kuvas olla jossa semmoses paikas, misä oli kamalam paljo ihmissi. Ne oli kyl oikkiastas iha mukavi, ku uskalsiva orotta, et mää pääsi liki silitettäväks. Toi hihna on kyl ihan turha. Jollei Ukko taik Akka muutem pärjä ja löyräk kotti, nin kannattak lähte ollenka.
Joskus me olla siin kotipihal eikä mennä mihenkkäs. Ja siinäkin täyty toi hemmeti henkseli olla ain mukan. Tost näky aika hyvi naapureihi ja olis helppo hiukam poiketakki, mut ku ja nii eres päi.

Tämän tyypin kans kerra hiuka haisteltti, Se oli oikken kohtelias ja hyväntapane ja sen kans olis aikka menny enemänki, mut ku ei kisssal ol oikke mittä sanomist sihen, kosk on kiiru ja kosk ei.
Tääl, misä mep pruukata Ukon kans kuljeskella o oikke hyvi paikoi, misäå voi vaaniskella se verra et taito säily. En iha varmaks muista, et mitä tosa oli mut se oli vissi semmone mil o oikken komia häntä ja pruukka syärät tosa meijäm pihal puust jotta, mitä ne nys ovak ku siit roikku.
 Kissan täyty joskus hiukam pittä hualta kynsistäs kans. Sillon ku olla muutonki liikkel jossa metä reunas, o iha helppo hiuka joskus krapsutella jottam puun kylkke. Sillon tule kys aika usse miäle seki, et täyty hiua mennäk kattoman kummost siält puust olis katella.

 Se o  iha mukava kum piäne matka mene puuhu ja kurkki, mitä siäl o. Ja Ukko hyrise siin viäres, et on siin hurja katti ku mene puuhunki iha noi vaa. Niin ku se nys sit jotta merkilist olis, et kissa puuhu mene. Menis paljon korkkiammal, mut ... olkko. Jokanen  tiätä, et mil taval kissa elämä o joskus hiuka rajotettu.  On siin kyl  semmone aika hyvä puali, et toi ruakapuali o aika varma ja siin noitte Uko ja Aka huuhshollis on aika monta hyvä nukkumispaikka.Täsä o yks vähäm parhast pääst.Siin ei paina mikkä ja jalat saa mukavaste oikastuks välil. Ja sillon ku Ukko askaroitte tosa viäres, ni se joskus höpise jotta semmost ku luule, et katti tylkkkä. Kyl mää joskus sit prukka hiukan kehtätäkkin ku oikke hyvi seurustella. Nii mää meina, et tule semmos kokovartalokrapsutust ja silittely, eiukä olla mihenkkäs menos. Tule täsä hiuka muuta homma välil, mut jatketa joku päivä taas ja puhella mukavi.Nii, et morjes vaa ja semmost. Hyryoistän ku nährä sano Leevi K. Olli