perjantai 23. joulukuuta 2016

Kamala mukava joulu

No ni. Nyt o sit aika toivotellak kaikki hyvi assioi ja Joulu ja varoiks viäl mukava uutta vuattaki, jos toi Ukko on taas sillo semmone, et ei saa mittän toimeks. Nyt mää ole sanonus sil, et joulu o semmone juttu, et ei passa olla hiljaksillas. Nii, et oikke mukavi pyhi. sano Leevi K. Olli

keskiviikko 21. joulukuuta 2016

No tota morjens taas
Tosi o, et täsä on menny aikamoinem pätkä ilma, mittän kuulumissi. Toi ukko o vähä semmone lemppuri, et sitä tarttis ain olla hännän kans hakkamas, et se ers joskus sais jottan tämmöst tärkkiä toimeks.Kyl mää pruukka joskus tosa ton, mikä toi nys sit onkam pääl käyrä hiukan keikistelemäs, et se muistais, mut  mitä hiirehänttä se mittä muista taik huama.

Kyl tämä olemine o jollan taval menny. Kesäl käytti muutama kerta tual misä ihmissä ja koiri oli kamalam päljo ja sit oli semmossi paikoi ku ei meinannu mihenkkäs päästäp piilo niit semmossi kum pitäväk kamala meteli ja haisevap pahalt. Onneks ukko otti syli ja lohrutti. Siin mentti ain ylitte josta, misä oli kamalm paljo vettä. Oli mää kerra Akan kans semmoses rumistukses sisälläki, enkä sillom paljom peljänny. Mitä ny iham pikkunem pissa pääsi sihem polvel. Nii ja kerran käytti omal autol aika kaukan. Siäl oli jotta noitten kaverei ja se olis ollu muute ihan komia kyläpaikka, mut ku ain täyty ollat tosa halvatu hihnas sillon ku ulos pääse. 

No juu, mut siäl oli kyl jollan taval kamala mukava. Net tuttavap pitivä oikke hyvä hualta siit, et mul oli kaik hyvi, eikä noika Akka ja Ukko mittän kovin kehnoste hommias hoitanu. Vuarotelle ne mun kans kuljeskelivap pisim piha. Nii ja sit siäl oli semmost oikke mahrottoma hyvä makust ruaho ja mää söinki sitä aika taval. Siin viäl vähä ennen ku lährettin kotti, ni mää naposteli aika tupo. Sil oli vissi jotta vaikutust toho vattan ku mul tuli aika kova hätä. Koiti mää sitä noil sanno, et olis hiukam pysätty jossa mut ei nes sit taas ollu ymmärtävinäs ja sit vaan täyty sanno, et omnneks oli siin autom penkil se verra irtotavara, et se al sai sem piäne oravan kokosen kasam piilo. Arvakkas, nauruttik ku nes sit ihmettelivä, et mikä tääl haise. Se ruaho oli kuulema mukka jottan kissaminttu.

Nii ja yhren kerra mää pääsi hiuka yksi yäl ulos. Akka unhotti ove ravollas ja nii mää sit menin käymä hiukam pihal. Ja se toope mene sisäl ja jättä kissa ulos. Kuka tommostaka voi millä ymmärtä. Ei tämmöne järkikolli kumminka. Kyl aamul sit huurelttim pisim piha ja mettä ja mul kesti hiuka aikka enne ku mää sit viittisi mennäs sisäl. Aika nälkä oli ja koko katti likomärkä. Kaks päivä meni iha melkke nukkumal, ku se oli niin kova reissu ja noi irvisiväs siin, et olik pakko mennäk karkku.

Semmost möhjämist tämä hiuka o muuto ollu. Ulkon käytti aika usse sillon ku oli hiuka lämpämppä. Sillo mää pruukasi hiukan kiivetäåp puuhunki ja Ukko kehu, et hurja katti. Eik se symmärrä, et kissanb kuulu ostak kiivetäp puuhu vaik ei muute ni iha vaan oravam pessä kattoma. Nii ja sit toi Pena ja Punku Ihminen toi semmose villajutu, mikä autta palentumisse, mut varppak kipristeleväp pakkasel. Ei sit ol mittän kovin kauan kerralla olttu.Täyty taas sit kevämmäl mennäk kum paremmin tarkentu.

Nii ja on täsä yks juttu viäl. Niil o nys sit penum pennum pentu. Pojaks sanova ja se nimi o sit kuulema mukka Lenni. Ja voi mahroton ku sen kansa touhutan ku se nährä. Ukko mene juur sekasi, eikä näe eikä kuulekka, et huushollis on kssa kans. Eilänki se kloppi oli tääl ja koko aja Uko sylis ja Akka seai se verram pittä, et pääsi se housut siivoma. Ja arvakkas olik se tyytyväise näköne. Oli tiätystenki hjuur niinku semmone katti ku o juur syäny iso hiire. taik ilma luppa jottam passeli herkku ruakapöyräst. Iha sekopäist meininkki. Meijä emo sillom pruukas kiälen kans siivota meijän takapuali,... no juu olkon tämä juttu nys sit täsä. Kyl mää taas joku päivä ton Ukom pistä hommi ja taas tuile tämmöst fiksu juttu.

keskiviikko 17. helmikuuta 2016

Aurinkoist


 Käytti me eilenki hiuka haistelemas, kummost aurinkoises metäreunas kaunil päiväl o. Leevi tykkäs vissi aika taval ja oli siin semmost jännäki vähän ku vastan tuli semmone metrin korkkia taik melkke tai hiuka al, koirampenikka ja siin fundeeratti, et mitä tommosen kans tekis. No lopultas sit kumminki meinatti, et ei viitti kaveri iham pentuna peljättä ja lähretti ettempäi. Näi oli päivä hyvä tyäkin tehty. Niin ku oli juttu, ni ulkon oli oikke mukava ja kottim päi lähtemisest tuliki hiukan kina. Ku Leevi o ollus semmonen tupaleijona, ni kylmäl aikka pakka peljättämä, et jos se  vaik kylmetty taik jotta semmost ja sit tule turha suru, kun täyty mennä lääkärilt ostamam pillerei. Leevi ei tommost ossa surra ja se olis vaa mennyp pois päin kotto. Siin sit hiuka neuvoteltti jakyl se lopultas sit sopis molemmil, et kottim päi mennä.


sunnuntai 14. helmikuuta 2016

Morjens taas

Leevi tykkä telkkarin kattelemisest sillon kun tule jottan tommost sopiva juttu. Lauanta-ehtol näytetti jottan kalajuttu ja Leevi oli oikke hyvi juanes mukan. Hiuka rupes siin jossa välis tulema miäle, et mahretank pian tarvita uus telkkari ku niit kaloi täytys hiuka yrittä ottak kiinekki. 

No juu semmost se joskus on tommosel eläväisel kaveril. Ystävämpäiväl olttin kyläs koko porukka ja Leevil piisas ihmettelemist. Jokan enurkkä täytys nuuski monta kertta ja semmos poika ihmetteli kovin, hän olis kerranki osannu mennä oikkem peito al nukkuma, nin koko porukka kilju, et ei saa mennä. No sit olis tiätystenki hiukan kynsis ollus simmost tekemisem puutst ja taas sama kiakumine vaik olis ollu oikke hyvä ja sopivan tapane sohva iha farmil. Muute meni kyl iha hyvi, mut mittän trahtmentti ei kissa varte ollu. Mut ei se mittä harmittanuk ku niit taputuksi ja muuta mukava piisas. Nii ja sit ku olttin kotti lährös oli siin simmone joku porukka ku rues kaverist heti tykkämä ja nii leevi sit hiukan kihnas jokasen kans. Ja sit ku Leevi tuli ulos ja toi  Akan tullesas, ni yks niist muareist tuli saattama ja tiätystenki se oli mukava.

Leevin kans viäl äsköm puhelttin täst resiust ja Leevi sanos, et oli oikke mukava hiukam päästä reissu ja viitiks sit aika pia ruveta hiukam potkima jottam pallo. Sit ei olk kiiru, jos herra o satuunu menemäm päivätorkul - kuulemma.

Nii ja kyl sekin täyty saanno, et ei Leevi mikkä vilukatti ol. Nii se meni hankke möyrimän kun kuuli jottan krapina jostan lehtie joukost. Ei mittä armo, ku sinne vaa ja sit vauhril kotti ja sauna lautteil hiuka huilama.

lauantai 16. tammikuuta 2016

Leevi kävi pihal

Leevi luval Leevi Ukko

Leevi on täsä pari kertta käynyk kattomas pakkast. Se o vissi akkunan takka näyttäny aika mukavalt ja herra o sit vähä antanu vinkki siit, et olis mukava kävästä. Ensimäisen kerral se meni Akan kans ja ne oliva melkken kymmene minutti reisus. Ja ku sisäl päästi, ni sauna lautteil oli paras paikka kun ensiks oli varti verra huilattu lämpöpatterim paäl. No tänäpän kun tulttin kaupast oli herra taas niin toimesas, et olis väkisi menny ja mää tykkäsi, et anta mennä vaa. Ja lährettim pihal, Kolli oli kiine hihnas ja mää avasi ove, et passsa se aikka sit jo haistellak ku mää laitan kenkki jalkka. Se naru o vissi viis metri pitkä ja se oli se matka mikä sil kertta piisas pihalenkiks. Ei olis noi amerikampellet kerjenny herran kyyttin ku se takasin tuli ja kaivama väliove auki, et olis tuppam päässy. Kyl siin sit semmonen kolme minuuti lenkki tehtin ku yks naapuri kysys luppa, et jos silittäp passa ja tiätystenki se Leevil oikke hyvi sopis. Ja taas oli lämpöoaterim pääl kaikem paras paikka ku sisäl päästi.

Jutelttin täst hommast taas sit oikke semmot ku miähep pruukka asiallaisel ja vakaval meininkil ja Leevi tuumas, et anneta nys sit vähä aikka olla noitten tommoste hurjapäitte hommie ja voisiks hiukan krahnuttas siit selkärankam päält, kun tuntu et hiukan kuti. Tosa kuvas Leevi o siin tavallisemmas seikkailupaikas sem parhan kaverin kans. Sii näyttäis, et olis iha mukava.

torstai 7. tammikuuta 2016

Leevi luval Leevi Ukko:

 Leevi piti mul hiukan kissaruakkimiskurssi tänäpäaamuste. Herra oli aika hyvi nukkunun tapane siin ku herätti ja oli oikken toimessas ku mää koiti vaattei laittap pääl. Leevil o semmone aamuleikki, et se kiaha jalois ja sukakki o viissampi laitta jalkka istuvalttas, Muute jala alla o ainakin kati häntä ja se peljättä se verra, et meina mennät toi tasapaino. Ole mää joskus funndeerannu, et mahtak se iha vaa leikiläs meinata, et kummone mötkäys mahtais tulla jos toi ukko sattuis kaatuma. Nii juu, piti siit ruakajutust kertoma. Tähä saakka o herra sentä yrittäny näyttäs silt, et olis syävinäs, vaik ei mittäs suasikkiruakka oliska. No sattus kätte joku kanalihapussi ja psiti sen herran kuppi. Tämä fiini haisti aika kaukka ja meni sihen  tualil, misä mää pruukka juara aamukaffe ja lukkes sanomalehte. Istus siin ja tapitti silmät juur seljälläs ja niihi oli kirjotettu, et et sunka sää luule, et kissan kuppi saa laitta iha mitä vaa. Meinasi nosta kolli lattial, mut se piti kaikil kynsilläs kiines siit tualist ja selväks tuli, et sihe ei istumam pääs ennen kun kupis o jottan kelvollist. Onneks sit löytys semmonekim pussi, mist kelpas syäräkki. Se verra viäl miältä osotetti et iha hiljaksillas mentti aamupäivä unil eikä nyk kelvannu mikkä vakava keskustelu ja silitys. Kui mahta ehtopäiväl mennät tämäki juttu.

perjantai 1. tammikuuta 2016

Leevi luval Leevi Ukko:

Leevi ihmetteli hiuka eilä ehtol, et mitä merkilist tual ulko ny oikke hommatan kum paukku ja viheltä nii et tarttis molemak korvat saara yhtaikka tonnep peito al, et sais oikke nukutuks. Ja kyl se tiätystenki aika  raskast onki kahre ja kolmen tunni väleil käänttäk kylkke. Hiuka mes siin Akan kans jännitetti, et kui mahta sit ruvetak käymän kum paukkuminen alka. Mut tais tost jutu alust jo hiuka selväks tulla, et kui meni. Leevil o iha leijona luanto ainakin tämmösis jutuis. Ei se mittä semmost pelkkö mikä ei ihan kiinet tul. Semmost Lee vi sit viäl sanos, et Hyvä uutta vuatta sit sit kaikil vaa.